دسته: ارزیابی مدیریت انرژی

انرژیهای تجدید پذیر IRENA

انرژیهای تجدید پذیر IRENA

توسعه انرژی تجدیدپذیر فرصت‏های شغلی را در بخش‏های مختلف زنجیره تأمین فناوری‌های مرتبط را ایجاد می‏کند. براساس ششمین نسخه از سری مقاله‏های انرژی‏های تجدیدپذیر و مشاغل، انرژی‏های تجدیدپذیر تا پایان سال ۲۰۱۸...

مدیریت انرژی ساختمان

تحلیل مفهوم کاربردی مدیریت انرژی (ساختمان وتاسیسات صنعتی)

تعمیر و نگهداری موتورخانه ها نگاهی به وضعیت فعلی نصب ، تعمیر و بویژه نگهداری موتورخانه های ساختمانهای مسکونی ، اداری و صنعتی  و ارتباطات ما با شرکتهای برتر و برندهای  ممتاز...

خود ارزیابی ومراحل آن

خود ارزیابی ومراحل آن

EFQM پیشنهاد شده است . مزایای رویکرد خودارزیابی EFQM سرعت و سهولت در استفاده رویکرد پرسشنامهمشارکت بسیاری از افراد در سطوح سازمان در فرآیند خود ارزیابی پرسشنامهدریافت بازخوردها از بخش ها و...

اکسیژن حیات بخش یا مرگ آور

اجزای تشکیل دهنده هوا 1-نیتروژن :78.1% 2-اکسیژن:20.95% 3-آرگون:0.93% 4-دی اکسیدکربن:0.03% 5-سایر گازهای بی اثر:0.002% مشخصات فیزیکی اکسیژن :گازی است بیرنگ ،بی بو وبی مزه که خود به تنهایی قابل اشتعال نیست ولی...

مدل جایزه ملی مدیریت انرژی

موضوعات مورد ارزيابي در جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، معيارهاي بازدهي انرژي محصولات توليدي مورد نظر بر اساس استانداردهاي ملي و عملکرد سيستم‌ مديريت انرژي در سازمان‌هاي ذيربط متقاضيان را شامل مي‌شود. پس از ارزيابي، بر اساس شاخص­‌هاي تعيين شده و امتيازدهي، سازمان­ هاي برتر براي دريافت جايزه ملي مديريت انرژي در هر گروه توليدي محصولات، معرفي خواهند گرديد.

سایت رسمی جایزه ملی مدیریت انرژی

كانال خبري شركت كنندگان در جايزه ملي مديريت انرژي پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی http://iran-ema.imi.ir/Pages/Home.aspx فراخوان پنجمين دوره جايزه ملی مديريت انرژی http://iran-ema.imi.ir/SitePages/NewsDispForm.aspx?nID=136

جایزه ملی مدیریت انرژی؛ تقدیر از آنانی كه دست یاری داده‌اند

موضوع چالش بر انگیز قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص یارانه به این بخش از اقتصاد، در ایران قدمتی به طول تاریخ اكتشاف نفت و حتی كشف و استفاده سنتی از نفت دارد....