مدل امتياز دهی در پنجمين دوره جايزه ملی مديريت انرژی

امتیاز عملکرد انرژی یک سازمان (EPI)​ در جایزه ملی مدیریت انرژی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در سه شاخص اصلی جايزه و بر اساس فرمول زير مي‌باشد:
EPI = EPS + EPT + EPH​تعاريف در فرمول فوق به شرح ذيل مي باشد:1- امتیاز عملكرد سيستم مدیریت انرژي  (EPS: Energy Performance – energy management System)2- امتیاز وضعیت فعلی عملكرد انرژي   (EPT: Energy Performance – Technical)3- امتیاز بهبود مستمر عملكرد انرژي (EPH: Energy Performance – History)4- امتیاز شاخص عملكرد انرژي (EPI: Energy Performance Index)جزییات این مدل در لینک زیر قابل دریافت می‌باشد:

مدل امتیاز دهی چهارمين دوره جایزه ملی مدیریت انرژی

مهدی محسنی

متولد1346 مهندسی مکانیک ،مدیریت اجرایی MBA ناظرپایه یک تاسیسات نظام مهندسی استان خراسان رضوی ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ارزیاب جایزه ملی مدیریت انرژی ممیزوسرممیز سیستم های ISO ومدیریت انرژی رئیس تولید وتعمیرات کارخانه تولید اکسیژن وهوای فشرده وتامین گاز طبیعی سوابق کاری:4سال همکارپروژه،14سال سرپرستی وریاست نگهداری وتعمیرات و4سال بازرسی فنی درمجتمع فولاد خراسان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید